De Poort

Dr. Amen 101 checklist

Dr. Amen 101 checklist

Deze test is geen medische evaluatie, maar heeft als bedoeling u tot nadenken te zetten en deze gegevens met uw behandelend geneesheer en/of neurofeedback trainer te bespreken.

Werkwijze:
- Vul elke vraag in.
- De resultaten worden automatisch per rubriek berekend.( A/B/C/D/E/F )
- Op het einde van de checklist krijgt u de resulaten te zien.


A: (vraag 1-10)
ADD Type (prefrontaal)


Hier zijn enkel de aandachtsstoornissen een probleem. Het komt vaak pas later in de jeugd of in de vroege adolescentie aan het licht, vooral als men intelligent is. Het komt vaker bij meisjes dan jongens voor. Het uit zich vaak in frequent dagdromen, zich vaak verveeld voelen, ongemotiveerd en apathische indruk, mentale traagheid.
De diagnose wordt vaak over het hoofd gezien omdat het minder storend is voor de omgeving dan gezien bij ADHD. Vaak worden mensen met deze probleem aanzien als ongeïnteresseerd.

Ook hier werd aangetoond dat het vaak gepaard gaat met een verlaagd functioneren van gebieden in de prefrontale hersenschors.


B: (vraag 10-28)

ADD Type (prefrontaal) ( zie voorgaande uitleg)
ADHD Gecombineerd Type (prefrontaal)


Dit is het klassieke type waar naast aandachtsstoornissen tevens hyperactiviteit aanwezig is sinds de kinderjaren. Het komt vaker bij jongens dan meisjes voor.

Het gaat gepaard met een verminderd functioneren van gebieden van de prefrontale hersenschors en de premotorische hersenschors. Vaak is er een verminderde hoeveelheid dopamine beschikbaar in de basale ganglia (nucleus caudatus).


C: (vraag 29 tot 45)
Cingulum hyperactiviteit type: hyperfocussen


Mensen met dit probleem gaan op bepaalde gedachten of gedragingen te hyperfocussen en hebben moeite om hun gedachten op andere dingen te richten.
Het kan zich op verschillende manieren uiten: dwanggedachten, dwanghandelingen, oppositioneel gedrag.D: (vraag 46 tot 63)
Limbisch systeem hyperactiviteit: depressie


Het limbisch systeem ligt in de diepte van de hersenen, als ringvormig overgangsgebied tussen de hersenschors en de middenhersenen. Het speelt een belanrijke rol bij emoties, motivatie, aandrijving, sociaal functioneren.


E: (vraag 64 tot 88)
Basale ganglia hyperactiviteit: angst


De basale ganglia liggen ook in de diepte van de hersenen, ringvormig omheen het limbische systeem. Ze staan in voor een integratie van gevoelens, gedachten en bewegingen. Bij een te sterk functioneren ontstaat er vaak angst, paniek, gespannenheid.


F: ( vraag 89 tot 101)
Temporaal systeem stoornis


Periodes van paniek of angst zonder reden, periodes van mentaal "afwezig zijn", periodes van verwardheid of sombere gedachten, sociale terugtrekking, periodes van déjà vu, woede-aanvallen, prikkelbaarheid.Start de test !

Terug naar de website...