Disclaimer

Het gebruik van de website impliceert dat de bezoeker (hierna ‘de gebruiker’ genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Gebruik beperkt tot persoonlijke en informatieve doeleinden

De informatie op deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële en louter informatieve doeleinden.

Aansprakelijkheid en claims

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en/of gezondheidsklachten, producten, geneesmiddelen die al dan niet onder de voorschriftplicht vallen en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden voor de gebruiker. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies, diagnose en/of behandeling van een arts of enig informatie op of in een productverpakking of label. De reguliere laboratorium onderzoeken vermeld op deze website worden aangevraagd door een arts, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De Poort/BrainQ© besteedt veel zorg aan de creatie en opvolging van deze website, de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.  Nochtans kan De Poort/BrainQ© noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging en waarbij de nieuwe informatie alle inhoudelijkheden van de eerdere versterkte informatie vervangt.
De Poort/BrainQ© kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
De Poort/BrainQ© kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de De Poort/BrainQ© website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
De Poort/BrainQ© kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten, onderbrekingen of manipulaties door derden en/of onbevoegden in de elektronische publicatie van de website.


De Poort/BrainQ© copyright 2000/2013

BrainQ© en Exendo© zijn gepatenteerde merknamen.