Online testen en vragenlijsten


Reguliere diagnose AD(H)D en autisme

Exendo stelt géén diagnoses! Hiervoor dient u zich te wenden tot een psychiater of het GGZ.


Online testen

De onderstaande checklists/testen zijn speciaal ontworpen om online te kunnen uitvoeren. Ze zijn niet bedoeld om een diagnose door een deskundige te vervangen, maar geven u een beeld dat u kan bespreken met uw hulpverlener.

ADD en ADHD testen


78 vragen Dr. Amen checklist ADD-ADHD

Deze test gaat uitsluitend over de "screening" van ADD/ADHD

101 vragen Dr. Amen checklist ADD-ADHD

Deze test gaat eveneens over de "screening" van ADD/ADHD volgens de onderverdeling in zes subtypes, maar dan in combinatie van de ermee gepaard gaande moeilijkheden.

ADD en ADHD - DSM-IV-TR criteria -

Deze vragenlijst hanteert een psychiater/neuroloog voor het stellen van de diagnose ADD en ADHD

ASS testen

AQ toets online

De psycholoog Simon Baron-Cohen en collega's van het Cambridge Autism Research Centre hebben een Autisme-spectrum-quotient, of een AQ gemaakt als meetlat voor autistisch handelen bij volwassenen.

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis - DSM-IV-TR criteria

Deze vragenlijst hanteert een psychiater/neuroloog voor het stellen van de diagnose Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Autistische stoornis (kernautisme) - DSM-IV-TR -

Deze vragenlijst hanteert een psychiater/neuroloog voor het stellen van de diagnose kernautisme.

Depressie

Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D of HDRS

De HDRS is een vragenlijst met 21 items. Optelling van de eerste 17 items geeft een maat voor de ernst van een al vastgestelde depressie, de overige vier items dienen voor andere doelen (onder andere voor het vaststellen van het type depressie).

Andere testen

Bendep-SRQ vragenlijst

Om een indruk te krijgen van de mate van afhankelijkheid van het slaapmiddel of angst-reducerend middel dat u gebruikt, kunt u de Bendep-SRQ vragenlijst invullen.

Dissociatie

Dissociative Experiences Scale (DES)

De DES is een korte schriftelijke vragenlijst. Met behulp van 28 items wordt de frequentie vastgesteld van uiteenlopende dissociatieve symptomen in het dagelijks leven van de patiënt.
De DES is ontwikkeld voor volwassenen (18 jaar en ouder).