Vertraagde ontgifting door gluten bij 40% van de bevolking.

De ontgifting van lichaamsvreemde stoffen gebeurt voornamelijk door de P450-enzymen. Dit zijn een groep enzymen die geneesmiddelen, drugs, koffie, alcohol, pesticiden en andere chemicaliën afbreken. Worden deze enzymen geremd in hun werking, ontstaan allerlei ziekten door accumulatie van toxinen. Uit een onderzoek in 2011 blijkt dat bij apen gluten de werking van de P450-enzymen afremmen. Het betreft de groep met een genetisch gluten conflict (R). Ongeveer 40% van de bevolking is drager van het HLA-DQ2 gen dat verantwoordelijk is voor een genetisch gluten conflict, terwijl slechts 0,5-1% van de bevolking met dit gen coeliakie ontwikkelt (R). Daarvan heeft 70% geen darmklachten (R). Men zou kunnen stellen dat ongeveer 40% van de bevolking genetisch gezien niet aangepast is om gluten te consumeren. Er zijn meer dan 500 aandoeningen bekend die te maken hebben met een of andere reactie op gluten.
In de onderstaande voorbeelden staan de verbanden uitgewerkt tussen gluten en de blokkade van één van de P450 enzymen, het P450-2D6 enzym. Er zijn meer dan honderd van deze P450 enzymen.

 • Gluten blokkeert onder meer de werking van het P450-2D6 enzym. Dit enzym breekt de pesticiden af. Uit onderzoek blijkt dat de ernst van de ADD/ADHD symptomen in verhouding staat met de hoeveelheid pesticiden die in de urine van deze kinderen wordt gevonden. (R). Pesticiden blokkeren de werking van het DPP-IV enzym (R) dat de exorfinen moet afbreken. Bovendien remmen de meeste antidepressiva de werking van het P450-2D6 enzym en worden ADHD-geneesmiddelen door dit enzym afgebroken (R). In een onderzoek van 2010 werd aangetoond dat de ernst van de ADD/ADHD-symptomen in verhouding staat met de hoeveelheid pesticiden die worden gevonden in de urine van kinderen met ADHD (R)
 • Een deficiënte P450-2D6 enzym werking zorgt voor een opstapeling van de zware metalen. Een acuut probleem bij mensen met ADD/ADHD en dyslexie (R). Maar zware metalen veroorzaken ook een blokkade van de endorfine receptoren (R).
 • Andere complicaties van het P450-2D6 enzym zijn: vergrote prostaat (50% van de mannen ouder dan 50 jaar) en prostaatkanker (R). Twee aandoeningen die bovendien gekenmerkt zijn door een slechte DPP-IV enzym (R) en endorfine receptor werking (R).
 • In een onderzoek werd gevonden dat alle deelnemers met leukemie een slechte P450-2D6 (R en R2) DPP-IV enzym werking hebben (R). Leukemie is een fout in de aanmaak van stamcellen in het beenmerg. Het DPP-IV enzym reguleert de rijping van deze stamcellen en zorgt voor de migratie naar het bloed (R).
 • Andere  P450 enzym complicaties door gluten zijn vertraagde werking van het P450-2E1 enzym (candida en andere schimmelproblemen) en het P450-2E1 dat alcohol moet afbreken.

 • Alle aandoeningen in dit voorbeeld hebben een gelijkaardige cascade:

  1. Een genetisch gluten conflict
  2. Verminderde werking van het P450-2D6 en DPP-IV enzym
  4. Zware metalen en pesticiden belasting
  5. Verstoring van de endorfine receptoren


  De Poort/BrainQ© copyright 2000/2011