Overzicht van de bestaande ASS behandelingen
Overzicht van de bestaande ADD en ADHD behandelingen



Overzicht van de bestaande ASS behandelingen



In onderstaande tabel staan de verschillende behandelingen bij ASS, zowel de medicinale als de niet-medicinale. Opvallend is het onderling verschil in de "better/worse" ratio, ofwel de verhouding tussen verbetering en verergering.  Hoe hoger deze ratio des te minder bijwerkingen een behandeling heeft. bron
De cijfers geven de waarderingen weer van de ouders bij elke behandeling en zijn dus niet gekleurd door farmacologische marketing.

Interpretatie van de gegevens

1° kolom: "Get Worse": verslechtering van de symptomen
2° kolom: "No Effect": geen effect
3° kolom: "Got Better": verbetering van de symptomen
4° kolom: "Better-Worse": de verhouding verbetering t.o.v. van de verslechtering van de symptomen
5° kolom: "No Of Cases": aantal onderzochte deelnemers

Voor wie de kleine getallen moeilijk kan lezen in de onderstaande tabel, kan de lettergroote aangepast worden door tegelijk de toets Ctrl in de duwen en te scrollen met de muis.

Succesratio's van de verschillende behandelingen

volgorde: verbetering/geen effect/verslechtering (in het rood)

Ritalin/Rilatine: 29%/26%/44%  (4.000 deelnemers)
Gluten en melkvrij dieet: 65%/32%/3% (2.200 deelnemers)
Ontgiften: 73%/24%/3%  (600 deelnemers)
Eliminatiedieet (gemiddelde van alle diëten): 53%/44%/3%
  (21.000 deelnemers)

De combinatie van een eliminatie dieet, orthomoleculaire ondersteuning en ontgiftiging geeft de beste resultaten.



  


Overzicht van de bestaande ADD en ADHD behandelingen



In de onderstaande tabel teft u een overzicht aan van de voornaamste behandelingen bij ADD en ADHD, zowel medicinaal als complementair. De tweede tabel van rechts geeft de succesratio aan. Zes in de hoogste score, zero de laagste.  bron

Succesratio's van de verschillende behandelingen:

ADHD medicatie: 6
eliminatiedieet: 5
neurofeedback: 3
meditatie: 3
hypnose: 0